Kde si dobiješ Juro kartu?

Začni zadaním mesta a na mape nájdeš všetky prevádzky, kde si dobiješ Juro kartu cez platobný terminál.