Viac info o Juro Karte

5G
Cenník: Cena prvých 30 dní (od aktivácie Juro Karty 
		alebo po dobití aspoň 5€): Cena za minútu a megabajt dát: 0,02€ v SR/0,04€ v roamingu v rámci EÚ. 
		Cena po prvých 30 dňoch (alebo po dobití menej ako 5€): 0,05€ za minútu a megabajt dát v SR aj v EÚ. Viac o podmienkach v bode 1 a 2.
Pohodlný nákup online: 
		Zadarmo ťa náš fešný kuriér s novou SIM kartou navštíviť príde.
Zákaznícka linka: Ak si členom družiny, akékoľvek otázky ti Jurova Anča zodpovie na bezplatnej 
		zákazníckej linke 0909 909 909. Viac o podmienkach v bode 3.

Balík dát 500 Viac o podmienkach v bode 4.

Overenie kreditu na Juro Karte: Kedykoľvek vytáčaj 
		číslo *191#. Výška kreditu i jeho platnosť sa ti na displeji telefónu zobrazia.
Dobitie kreditu na Juro Karte: 
		Kredit si môžeš dobiť aj on-line - platba 5€ za kredit 5€, 10€ za kredit 10€.

Základné podmienky služby Juro

Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Juro je marketingové označenie elektronickej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom mobilnej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

1) Zvýhodnená cena vo výške 0,02 € s DPH sa vzťahuje na domáce odchádzajúce hovory (1 min.) a SMS/MMS uskutočnené z mobilnej Siete Juro (t. j. z elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.) na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do EÚ. Uvedená zvýhodnená cena 0,02 € s DPH sa vzťahuje na 1 MB dát v rámci SR v sieti Juro (t. j. v elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.). Zvýhodnené ceny volaní, SMS/MMS a dát sa vzťahujú na poskytovanie služby Juro vo forme predplatenej služby Juro Karta v programe Juro Karta, a to po dobu 30 dní odo dňa aktivácie SIM karty alebo 30 dní odo dňa dobitia kreditu vo výške aspoň 5 € s DPH, a to akýmkoľvek spôsobom. Po uplynutí tejto doby, sa uplatní štandardná cena (nezvýhodnená) v zmysle Cenníka.

2) Uvedená cena vo výške 0,05 € s DPH sa vzťahuje na na domáce odchádzajúce hovory (1 min.) a SMS/MMS uskutočnené z mobilnej Siete Juro (t. j. z elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.) na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do EÚ. Uvedená cena 0,05 € s DPH sa vzťahuje na 1 MB dát v rámci SR v sieti Juro (t. j. v elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.). Uvedená štandardná cena volaní, SMS/MMS a dát sa vzťahuje na poskytovanie služby Juro vo forme predplatenej služby Juro Karta v programe Juro Karta.

3) Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s Internetom na deň, bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou uvedenou za 1MB, avšak maximálne do výšky 0,20 € za jeden kalendárny deň. Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) dôjde k pozastaveniu prístupu na internet. Prístup na internet je možné do konca daného dňa obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE100 na číslo 909, čím zákazník získa 100MB za 0,20 €.

4) Balík dát 500 sa poskytuje s dobou platnosti maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Deaktivácia Balíka dát 500 je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho platnosti alebo vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát.

5) Účastník môže dáta využívať aj prostredníctvom technológie 4G (LTE). Podmienkou využitia tejto technológie je, že účastník využíva SIM kartu podporujúcu využitie služby prostredníctvom technológie 4G (LTE) a súčasne využíva dátové zariadenie podporujúce využitie služby prostredníctvom technológie LTE. Účastník ju môže využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá signálom technológie LTE. Dostupnosť signálu v rámci technológie LTE je orientačne znázornená na internetovej stránke www.telekom.sk/pokrytie a na Predajných miestach. Maximálna prenosová rýchlosť z internetu v sieti Juro je až 375 Mb/s pri sťahovaní dát. Maximálna prenosová rýchlosť do internetu v sieti Juro je 50 Mb/s pri odosielaní dát. Účastník, ktorý si zaregistroval Juro kartu do 15.9.2019 má možnosť požiadať o bezplatnú aktiváciu 4G (LTE) technológie, prostredníctvom zákazníckej linky Juro 0909 909 909, alebo cez www.juro.sk/kontakt. Účastník, ktorý si zaregistroval Juro kartu od 16.09.2019 získa technológiu 4G (LTE) automaticky, bezplatne po aktivácii SIM karty a uskutočnení prvej dátovej prevádzky.

Úplné informácie o všetkých podmienkach platných pre poskytovanie služby Juro sú uvedené v Cenníku pre poskytovanie služby Juro, v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Juro.