Táto stránka podporuje tvorbu Cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením Cookies vo Vašom prehliadači. Viac informácií.
Súhlasím

Viac info o Juro Karte

Cenník: Cena prvých 30 dní (od aktivácie Juro Karty 
		alebo po dobití aspoň 5€): Cena za minútu a megabajt dát: 0,02€ v SR/0,04€ v roamingu v rámci EÚ. 
		Cena po prvých 30 dňoch (alebo po dobití menej ako 5€): 0,05€ za minútu a megabajt dát v SR aj v EÚ. Viac o podmienkach v bode 1 a 2.
Pohodlný nákup online: 
		Zadarmo ťa náš fešný kuriér s novou SIM kartou navštíviť príde.
Zákaznícka linka: Ak si členom družiny, akékoľvek otázky ti Jurova Anča zodpovie na bezplatnej 
		zákazníckej linke 0909 909 909. Viac o podmienkach v bode 3.

Balík dát 500 Viac o podmienkach v bode 4.

Overenie kreditu na Juro Karte: Kedykoľvek vytáčaj 
		číslo *191#. Výška kreditu i jeho platnosť sa ti na displeji telefónu zobrazia.
Dobitie kreditu na Juro Karte: 
		Kredit si môžeš dobiť aj on-line - platba 5€ za kredit 5€, 10€ za kredit 10€.

Dvakrát meraj
a lacno volaj!

Juro Karta 4KA FunFón Tesco mobile
Výhody Po aktivácii alebo
dobití minimálne 5 €
- volania, SMS/MMS
a MB dát na 30 dní
za 0,02 € v rámci SR.
Volania po 3. min. v sieti 4ka zadarmo Po aktivácii balíka
Centofka volania
a SMS za 0,01 €.
Po aktivácii balíka
Centofka za 10 €
volania a SMS za
0,01 € na 30 dní.
Neposkytuje
Hovory
v rámci SR
(cena za min.)
0,05 € 0,04 € 0,07 € 0,039 €
Hovory zo SR do EÚ
(cena za min.)
0,05 € 0,04 € 0,12 € 0,34 €
SMS/MMS do všetkých sietí v SR 0,05 €/0,05 € 0,04 €/neposkytuje 0,07 €/0,07 € 0,039 €/0,24 €
Platnosť kreditu po jeho dobití 12 mesiacov 16 mesiacov
(podľa platnosti SIM karty)
30 – 120 dní 40 – 180 dní
Internet v mobile v SR – cena za MB 0,05 € 0,04 € 0,07 € 0 – 50 kB/0 €
+ 50 kB/0,039 €
za deň
Internet na deň 100MB za 20 centov neposkytuje 200 MB za 40 centov 200 MB za 39 centov
Viac o podmienkach poskytovania služby Juro na str. 7/1. Ceny a podmienky poskytovania iných služieb, ktoré sú porovnávané, boli získané z príslušného cenníka pre danú službu a sú platné k 1.7.2018.

Základné podmienky služby Juro

Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Juro je marketingové označenie elektronickej komunikačnej služby poskytovanej prostredníctvom mobilnej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.

1) Zvýhodnená cena vo výške 0,02 € s DPH sa vzťahuje na domáce odchádzajúce hovory (1 min.) a SMS/MMS uskutočnené z mobilnej Siete Juro (t. j. z elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.) na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do EÚ. Uvedená zvýhodnená cena 0,02 € s DPH sa vzťahuje na 1 MB dát v rámci SR v sieti Juro (t. j. v elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.). Zvýhodnené ceny volaní, SMS/MMS a dát sa vzťahujú na poskytovanie služby Juro vo forme predplatenej služby Juro Karta v programe Juro Karta, a to po dobu 30 dní odo dňa aktivácie SIM karty alebo 30 dní odo dňa dobitia kreditu vo výške aspoň 5 € s DPH, a to akýmkoľvek spôsobom. Po uplynutí tejto doby, sa uplatní štandardná cena (nezvýhodnená) v zmysle Cenníka.

2) Uvedená cena vo výške 0,05 € s DPH sa vzťahuje na na domáce odchádzajúce hovory (1 min.) a SMS/MMS uskutočnené z mobilnej Siete Juro (t. j. z elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s.) na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a do EÚ. Uvedená cena 0,05 € s DPH sa vzťahuje na 1 MB dát v rámci SR v sieti Juro (t. j. v elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti Slovak Telekom, a. s.). Uvedená štandardná cena volaní, SMS/MMS a dát sa vzťahuje na poskytovanie služby Juro vo forme predplatenej služby Juro Karta v programe Juro Karta.

3) Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s Internetom na deň, bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou uvedenou za 1MB, avšak maximálne do výšky 0,20 € za jeden kalendárny deň. Po prenesení 100 MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) dôjde k pozastaveniu prístupu na internet. Prístup na internet je možné do konca daného dňa obnoviť zaslaním SMS s textom ESTE100 na číslo 909, čím zákazník získa 100MB za 0,20 €.

4) Balík dát 500 sa poskytuje s dobou platnosti maximálne 7 dní odo dňa jeho aktivácie, pokiaľ nedôjde k vyčerpaniu voľného objemu dát pred uplynutím doby platnosti. Deaktivácia Balíka dát 500 je realizovaná uplynutím maximálnej doby jeho platnosti alebo vyčerpaním zakúpeného celého objemu voľných dát.

Úplné informácie o všetkých podmienkach platných pre poskytovanie služby Juro sú uvedené v Cenníku pre poskytovanie služby Juro, v Osobitných podmienkach pre poskytovanie služby Juro.