Všeobecné parametre nastavenia internetu a MMS

Niektoré mobilné telefóny si vyžadujú manuálne nastavenie internetu a MMS, preto vám ponúkame všeobecné parametre nastavenia.

MMS (multimediálne správy)

Názov nastavenia: MMS
Domovská stránka: http://mms
Dátový nosič: GPRS
Adresa APN: mms
IP adresa: 192.168.001.001
Meno: mms
Heslo: mms
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu: default
Port: 8080

Internet (pripojenie cez 2G/3G)

Názov nastavenia: Internet
APN: Internet
Režim pripojenia: permanentné
Nosič dát: GPRS
Meno: (ponechajte prázdne)
Heslo: (ponechajte prázdne)
Typ overenia: PAP
Typ prístupového bodu: default