Nastavenia Internetu

1. Odomknite telefón.

2. Stiahnite hornú lištu.

3. Vyberte položku Nastavenia (obrázok ozubeného kolieska).

4. Vyberte položku Ďalšie.

5. Zvoľte Mobilné siete.

6. Kliknite na položku Názvy prístupových bodov.

7. Zvoľte položku Internet.

8. Skontrolujte nastavenia podľa predlohy.

8. Skontrolujte nastavenia podľa predlohy.